Komunikaty

Wytyczne CKE dot. przeprowadzenia egzaminów w sesji zimowej

Posted on

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – styczeń, luty 2021r. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli […]

Komunikaty

Organizacja odbioru świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Posted on
komunikat

Organizacja i harmonogram odbioru świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sekretariacie szkoły: – w dniu 31 sierpnia 2020r. w godz. 13-14- absolwenci technikum w zawodzie technik ekonomista – w dniu 31 sierpnia 2020r. w godz. 14-15- absolwenci technikum w zawodzie technik logistyk – w dniu 1 września  2020r. w godz. 11-12- absolwenci technikum w zawodzie […]

Komunikaty

Egzaminy zawodowe

Posted on
komunikat

Informacje dotyczące organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec 2020  Uczniowie, absolwenci przychodzą do szkoły zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. 22 czerwca 2020r. godz. 8.10- technik hotelarstwa (kwalifikacja: TG.12, T.11) godz. 8.15- technik logistyk (kwalifikacja AU.22) godz. 8.25- technik usług fryzjerskich (kwalifikacja A.23) i technik logistyk (kwalifikacja A.31) godz. 12.15- technik logistyk (kwalifikacja A.32) godz. […]

Komunikaty

Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego

Posted on

Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego czerwiec 2020  Maturzyści przychodzą do szkoły zgonie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. Język polski – poziom podstawowy – 08.06.2020 r. egzamin godz. 9.00. Godzina przyjścia do szkoły Grupa / klasa 08:10 ubiegłoroczni maturzyści / klasa 3 LOs 08:15 klasa 4 TH 08:20 klasa 4 TFFo 08:25 klasa 4 TL 08:30 klasa […]

Komunikaty

Egzaminy maturalne i zawodowe

Posted on

Zgodnie z ogłoszonym przez MEN harmonogramem, egzaminy maturalne rozpoczynają się 8 czerwca – harmonogram matur.  W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia. Centralna Komisja Egzaminacyjna, […]

Komunikaty

Wyniki egzaminów zawodowych

Posted on

W dniu 20 marca br., między godz. 11.00 a 14.00, za pośrednictwem dziennika elektronicznego zostaną przekazane uczniom wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się w sesji zimowej 2020r. Absolwenci ZS 3 mogą uzyskać informacje drogą telefoniczną, dzwoniąc do sekretariatu szkoły (tel. 42 2154339).