Oferta kształcenia

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy absolwentom szkoły podstawowej naukę w pięcioletnim Technikum oraz czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym w następujących profilach i zawodach:

Technikum w zawodzie:

technik ekonomista

technik handlowiec

technik rachunkowościNOWOŚĆ

technik hotelarstwa

technik organizacji turystyki

technik reklamy

technik fotografii i multimediów

technik usług fryzjerskich

technik logistyk

technik spedytor

Liceum Ogólnokształcące:

  • profil socjalny
  • profil medialny – NOWOŚĆ

Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 określa: