Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące profil socjalny

Opis potencjalnego kandydata.

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego ludzie postępują w określony sposób, chcesz dowiedzieć się, jak otoczenie wpływa na nasze życie, łatwo nawiązujesz kontakty z innymi, masz zdolności organizacyjne i lubisz angażować się w różnego rodzaju działania na rzecz potrzebujących, to Liceum ogólnokształcące o profilu socjalnym jest dla Ciebie.

Zdobywane umiejętności.

W trakcie nauki zdobędziesz różnorodną wiedzę i umiejętności, m.in.:

  • poznasz tajniki rozwoju człowieka,
  • poznasz mechanizmy rządzące grupą,
  • dowiesz się, jakie normy prawne i etyczne regulują funkcjonowanie człowieka
    w społeczeństwie,
  • uświadomisz sobie wpływ środowiska naturalnego i społecznego na życie codzienne człowieka,
  • poznasz elementy psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa, etyki i filozofii,
  • nauczysz się rozpoznawać i interpretować zachowania człowieka,
  • poznasz nowoczesne metody pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Nauka w liceum trwa 4 lata. Kończy się zdobyciem wykształcenia średniego i uzyskaniem świadectwa dojrzałości.

Dalsza nauka.

Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do podjęcia nauki na studiach o kierunkach takich jak: psychologia, pedagogika, praca socjalna, socjologia, filozofia, etyka, teologia, prawo, polityka społeczna, a także na kierunkach związanych z zarządzaniem – m.in. zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami oraz zarządzanie w administracji publicznej.

W przyszłości będziesz mógł podjąć pracę z człowiekiem i dla człowieka – np. jako: pracownik socjalny, terapeuta, pedagog, psycholog, pracownik placówki opiekuńczo — wychowawczej czy resocjalizacyjnej, a także jako osoba pracująca w różnorodnych instytucjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

 Przedmioty rozszerzone: język polski i język angielski.

Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia.