Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące profil socjalny

Opis potencjalnego kandydata.

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego ludzie postępują w określony sposób, chcesz dowiedzieć się, jak otoczenie wpływa na nasze życie, łatwo nawiązujesz kontakty
z innymi, masz zdolności organizacyjne i lubisz angażować się w różnego rodzaju działania na rzecz potrzebujących, to Liceum ogólnokształcące o profilu socjalnym
jest dla Ciebie.

Zdobywane umiejętności.

W trakcie nauki zdobędziesz różnorodną wiedzę i umiejętności, m.in.:

 • poznasz tajniki rozwoju człowieka,
 • poznasz mechanizmy rządzące grupą,
 • dowiesz się, jakie normy prawne i etyczne regulują funkcjonowanie człowieka
  w społeczeństwie,
 • uświadomisz sobie wpływ środowiska naturalnego i społecznego na życie codzienne człowieka,
 • poznasz elementy psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa, etyki i filozofii,
 • nauczysz się rozpoznawać i interpretować zachowania człowieka,
 • poznasz nowoczesne metody pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Nauka w liceum trwa 4 lata. Kończy się zdobyciem wykształcenia średniego i uzyskaniem świadectwa dojrzałości.

Dalsza nauka.

Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do podjęcia nauki na studiach
o kierunkach takich jak: psychologia, pedagogika, praca socjalna, socjologia, filozofia, etyka, teologia, prawo, polityka społeczna, a także na kierunkach związanych z zarządzaniem – m.in. zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami oraz zarządzanie w administracji publicznej.

W przyszłości będziesz mógł podjąć pracę z człowiekiem i dla człowieka – np. jako: pracownik socjalny, terapeuta, pedagog, psycholog, pracownik placówki opiekuńczo — wychowawczej czy resocjalizacyjnej, a także jako osoba pracująca w różnorodnych instytucjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

 Przedmioty rozszerzone: język polski i język angielski.

Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka i historia.

Opis potencjalnego kandydata.

Pasjonuje Cię telewizja, radio, prasa? A może chcesz pracować przy tworzeniu różnego rodzaju filmów i tekstów internetowych? Zastanawiasz się, jak wygląda tworzenie wiadomości od kuchni, a do tego masz lekkie pióro i potrafisz łatwo nawiązywać kontakty? Chcesz poznać podstawowe zasady pracy nad własnym wizerunkiem artystycznym? A może interesuje cię robienie zdjęć reporterskich i tworzenie szaty graficznej gazety, czy portalu internetowego?

Jeśli tak, to Liceum ogólnokształcące o profilu medialnym jest dla Ciebie!

Zdobywane umiejętności.

W trakcie nauki zdobędziesz różnorodną wiedzę i umiejętności, m.in.:

 • poznasz podstawy prawa prasowego;
 • dowiesz się, jak powstaje serwis radiowy i telewizyjny;
 • zobaczysz, jak powstaje profesjonalna gazeta;
 • nauczysz się redagowania i formatowania tekstu;
 • poznasz historię i teorię sztuki;
 • dowiesz się, jak kreatywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe;
 • poznasz tajniki kreowania i montażu obrazu;
 • będziesz wykonywał zdjęcia i filmy projektowe oraz poddawał je profesjonalnej obróbce komputerowej;
 • popracujesz nad własnym wizerunkiem artystycznym;
 • poznasz krótką historię mody;
 • dowiesz się, jak postrzeganie, widzenie barw i stylu wpływa na życie człowieka –
  na jego odbiór medialny;
 • poznasz techniki dobrej prezencji, dzięki pracy przed kamerą;
 • weźmiesz udział w zajęciach o charakterze warsztatów, projektów i spotkań medialno – artystycznych.

Praca na zajęciach polega na realizacji różnorodnych projektów i jest nastawiona
na umiejętności praktyczne.

Nauka w liceum trwa 4 lata. Kończy się zdobyciem wykształcenia średniego i uzyskaniem świadectwa dojrzałości.

Dalsza nauka.

Po ukończeniu szkoły masz możliwość aplikowania na studia – między innymi kierunki humanistyczne, filologia polska, filologie, reżyseria filmowa, krytyka artystyczna, edytorstwo i redakcja tekstu, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, reklama i komunikacja kreatywna, dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji, zarządzanie mediami, architektura informacji, politologia, socjologia, psychologia społeczna, kierunki pedagogiczne, a także kierunki związane z grafiką komputerową.

W przyszłości będziesz mógł podjąć pracę w wydawnictwie, rozgłośni radiowej,
czy w telewizji – np. jako: dziennikarz, fotoreporter, grafik, montażysta, copywriter
lub osoba odpowiedzialna za wizerunek.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski.

Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia.