Projekty unijne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej

XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania dla Osi

XI.3 Kształcenie zawodowe, Działania

XI.3.1 Kształcenie zawodowe.