Informacje dla rodziców

List otwarty do Rodziców

Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym  2020/2021 Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach przystąpił do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
„Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.”
W ramach programu uzyskaliśmy dotację w wysokości 15 tys. PLN. Dzięki tym środkom zakupiliśmy ponad sześćset tytułów nowości wydawniczych z zakresu współczesnej literatury polskiej i światowej dla starszej młodzieży.
Czytanie nie jest naszą naturalną umiejętnością. Nie mamy wrodzonych predyspozycji, jak w przypadku mowy czy umiejętności chodzenia. Ludzkość poznała tę czynność ok. 5 tysięcy lat temu – to stosunkowo całkiem niedawno. Ale bez możliwości zapisu mowy i myśli ludzkiej oraz odtworzenia – odczytania go, rozwój cywilizacji, nauki, kultury nie byłby możliwy.
Roli czytania w życiu człowieka, zwłaszcza młodego, nie sposób przecenić. „Książki są bramą”, przez którą młodzi ludzie „wychodzą na ulicę”. Poznają siebie, poznają świat, uczą się myśleć, zdobywają wiedzę, stają się bardziej wrażliwi i empatyczni, rozwijają wyobraźnię i kreatywność. Czytanie książek stymuluje pracę ludzkiego mózgu. Podczas procesu czytania mózg staje się bardziej aktywny i sprawny, zwiększa się ilość połączeń nerwowych i stają się one bardziej efektywne. Każdy dłuższy przeczytany tekst to „gimnastyka” umysłu, która poprawia pamięć i  koncentrację.
 „Czytanie wzmaga dopływ krwi do części mózgu, odpowiadających za skupianie się na wykonywaniu konkretnego zadania czy rozwiązywanie problemów. [,,,] skupianie się na tekście literackim wymaga koordynacji wielu funkcji – nie tylko poznawczych. Badania pokazują, że przechodząc od luźnego czytania dla przyjemności do lektury analitycznej, możemy bardzo mocno wpłynąć na aktywność nerwową naszych mózgów czy na krążenie krwi.” Sławomir Krempa Naukowcy dowiedli: czytając, rozwijasz swój mózg!
Mając na uwadze korzyści, jakie płyną z czytania książek, mam nadzieję, że zechcecie Państwo wesprzeć nauczycieli ZS3 – rozmową, własnym przykładem, itp., w zachęcaniu młodzieży do częstszego sięgania po książki. To Wy – Rodzice, najlepiej wiecie, co lubią i co może zainteresować Wasze dzieci.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Dudzińska – nauczyciel bibliotekarz

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

03 września 2020 roku

10 grudnia 2020 roku

04 lutego 2021 roku – godz. 17.00 (online)

12 kwietnia 2021 roku

07 czerwca 2021 roku

1% od podatku dla ZS 3

Zapraszamy Państwa do przekazania 1% od podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły. Potrzebne dane:
Fundacja „Rodzice Szkole” – organizacja pożytku publicznego – KRS: 0000268115 z dopiskiem w rubryce zeznania podatkowego „RR Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Działania w zakresie bezpieczeństwa

W związku z działaniami w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom, przekazujemy informację o działaniach realizowanych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach:
– nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zgodnie z przepisami wynikającymi z prawa oświatowego i procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
– uczniowie do dnia 31 maja 2019 roku podczas zajęć z wychowawcą wezmą udział w zajęciach dotyczących czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, zostaną zapoznani z procedurami zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych i obowiązkami wynikającymi z poszanowania drugiego człowieka;
– w szkole wystawiono anonimową skrzynkę na sygnały.
Dodatkowo w szczególny sposób zachęcamy Rodziców do zapoznania się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole dostępnymi na stronie Bezpieczna Szkoła
Szczególnie ważne są procedury zamieszczone na tej stronie w dwóch punktach:
1.Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
2. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.