Informacje dla rodziców

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

06 września 2023 r.

godz. 16.30 – zebrania z rodzicami

godz. 17.30 – zebranie Rady Rodziców

04 grudnia 2023 r.

godz. 16.00 – zebranie Rady Rodziców

godz. 17.00 – zebrania z rodzicami

godz. 17.30 – 18.30 – spotkania informacyjno-konsultacyjne nauczycieli z rodzicami

22 stycznia 2024 r.

godz. 16.00 – zebranie Rady Rodziców

godz. 17.00 – zebrania z rodzicami

08 kwietnia 2024 r.

godz. 17.00 – zebranie rodziców klas maturalnych

godz. 17.30 – 18.30 – spotkania konsultacyjno-informacyjne z rodzicami wszystkich klas

03 czerwca 2024 r.

godz. 16.00 – zebranie Rady Rodziców

godz. 17.00 – zebrania z rodzicami

godz. 17.30 – 18.30 – spotkania informacyjno-konsultacyjne z rodzicami

1,5% od podatku dla ZS 3

Zapraszamy Państwa do przekazania 1,5% od podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły.

Potrzebne dane:
Fundacja „Rodzice Szkole” – organizacja pożytku publicznego”

KRS: 0000268115 z dopiskiem w rubryce zeznania podatkowego „RR Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Działania w zakresie bezpieczeństwa

W związku z działaniami w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom, przekazujemy informację o działaniach realizowanych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach:
– nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zgodnie z przepisami wynikającymi z prawa oświatowego i procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
– uczniowie do dnia 31 maja 2019 roku podczas zajęć z wychowawcą wezmą udział w zajęciach dotyczących czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, zostaną zapoznani z procedurami zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych i obowiązkami wynikającymi z poszanowania drugiego człowieka;
– w szkole wystawiono anonimową skrzynkę na sygnały.
Dodatkowo w szczególny sposób zachęcamy Rodziców do zapoznania się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole dostępnymi na stronie Bezpieczna Szkoła
Szczególnie ważne są procedury zamieszczone na tej stronie w dwóch punktach:
1.Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
2. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.