Aktualności

Wycieczka klasy 3 TEL i 1 TL

13 maja klasa 3 TEL i 1 TL razem z wychowawcami Elżbietą Bartoszek i Jarosławem Łacwikiem oraz Marianną Kubik wyjechała na trzydniową […]

Podsumowanie mobilności – Erasmus+, Grecja 2024, projekt School Education

W dniach od 07.04. do 20.04.2024 uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach brali udział w projekcie dofinansowanym z funduszy […]

Podsumowanie mobilności edukacyjnej realizowanej w ramach Programu Erasmus+, Grecja 2024, praktyki

W dniach od 07.04.2024 do 20.04.2024 uczniowie oraz  nauczyciele Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach wzięli udział w mobilności edukacyjnej realizowanej w […]

Zobacz więcej

Oferta

Technikum

5-letnie Technikum w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik reklamy, technik fotografii i multimediów, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich.

Liceum Ogólnokształcące

4-letnie Liceum Ogólnokształcące
o profilu socjalnym.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Osobom dorosłym, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie, oferujemy naukę systemie zaocznym w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Egzaminy

Egzamin zawodowy

Egzamin maturalny

O szkole

Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic jest nowoczesną średnią szkołą zawodową o bogatej tradycji. Kształcimy naszych uczniów w poszukiwanych na rynku pracy zawodach, związanych z szeroko rozumianą branżą usługową. Naszym celem jest zapewnienie uczniom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie. Dlatego też staramy się tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości każdego ucznia. Bezpieczeństwo, higieniczne warunki pracy i nauki, przyjazna, życzliwa atmosfera, poszanowanie tradycji przy jednoczesnym otwarciu na nowoczesne rozwiązania, kształtowanie postaw patriotycznych oraz otwartość na potrzeby drugiego człowieka – to są najważniejsze priorytety.  Naszym mottem w codziennej pracy są słowa wypowiedziane przez Benjamina Franklina: „Powiedz mi, to zapomnę, naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”.

Powiedz mi, to zapomnę, naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.

Benjamin Franklin
Okręgowa komisja Egzaminacyjna w Łodzi
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Centralna Komisja Egzaminacyjna