Matura 2024 (formuła 2023)

  • Część ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w szkołach według harmonogramów ustalonych przez Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych.
  • Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego

TerminPrzedmiotCzas trwaniaPrzybory i materiały pomocnicze
7 maja
wtorek
godz. 9.00
język polski PP240 minut 
8 maja
środa
godz. 9.00
matematyka PP180 minutlinijka, cyrkiel, kalkulator prosty*, Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki
9 maja
czwartek
godz. 9.00
język angielski PP120 minut 
10 maja
piątek
godz. 9.00
wiedza o społeczeństwie PR180 minut kalkulator prosty*
13 maja
poniedziałek
godz. 9.00
język angielski PR150 minut 
14 maja
wtorek
godz. 9.00
biologia PR180 minutlinijka, kalkulator prosty*, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
15 maja
środa
godz. 9.00
matematyka PR180 minutlinijka, cyrkiel, kalkulator prosty*, Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki
16 maja
czwartek
godz. 9.00
chemia PR180 minutlinijka, kalkulator naukowy**, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
17 maja
piątek
godz. 9.00
geografia PR180 minutlinijka, kalkulator prosty*, lupa
20 maja
poniedziałek
godz. 9.00
język polski PR180 minut 
21 maja
wtorek
godz. 9.00
historia PR180 minutlupa

PP – poziom podstawowy, PR – poziom rozszerzony

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

** Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, za pomocą którego zdający będzie mógł obliczyć: wartości funkcji logarytmicznych (i odwrotnych do nich), wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich), potęgi o dowolnym wykładniku rzeczywistym. Nie dopuszcza się możliwości korzystania na egzaminie z kalkulatora naukowego wyposażonego w technologie (np. Wi-Fi, Bluetooth) umożliwiające łączenie się z innym urządzeniem oraz z internetem lub programowanie. Kalkulator naukowy nie może być również wyposażony w technologie umożliwiające odtwarzanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku.

Zdający przychodzą na egzamin co najmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem.

Na egzamin należy przynieść długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem)  oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 9 lipca 2024 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

Część pisemna
20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9.00

Część ustna (język polski, języki obce nowożytne)
21 sierpnia 2024 r. (środa)

Termin ogłoszenia wyników poprawkowego egzaminu maturalnego 10 września 2024 r.

Więcej informacji na temat egzaminów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej