Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Sesja Zima 2022

Termin główny: 10 – 23 stycznia 2022

Egzamin pisemny  –  11 stycznia 2022

godz. 10.00 – kwalifikacja AU.23  (PP 2017 – arkusze)

godz. 12.00 – kwalifikacja AU.28 i AU.32  (PP 2017 – arkusze)

godz. 8.00 – kwalifikacja AUD.02 i HGT.03 (PP 2019 – na komputerze)

godz. 10.30 – kwalifikacja AUD.02, EKA.04, SPL.01 i HGT.03 (PP 2019 – na komputerze)

godz. 13.00 – kwalifikacja EKA.04 i SPL.01 (PP 2019 – na komputerze)

Egzamin pisemny  –  12 stycznia 2022

godz. 8.00 – kwalifikacja HGT.03 i SPL.01 (PP 2019 – na komputerze)

godz. 10.30 – kwalifikacja SPL.01 (PP 2019 – na komputerze)

godz. 13.00 – kwalifikacja SPL.01 (PP 2019 – na komputerze)

Egzamin praktyczny – 10 stycznia 2022

godz. 9.00 – kwalifikacja TG.12,  HGT.03, BPO.01 i SPL.01

godz. 13.00 – kwalifikacja TG.13

Egzamin praktyczny – 17 stycznia 2022

godz. 8.00 – kwalifikacja EKA.04

godz. 9.00 – kwalifikacja AU.23 i AU.28

godz. 12.30 – kwalifikacja EKA.04

godz. 15.00 – kwalifikacja AU.23

Egzamin praktyczny – 18 stycznia 2022

godz. 8.00 – kwalifikacja AUD.02

godz. 12.30 – kwalifikacja AUD.02

Egzamin praktyczny – 19 stycznia 2022

godz. 8.00 – kwalifikacja AUD.02

Wyniki egzaminów 31 marca 2022 r.

Wszyscy zdający przychodzą na egzamin na co najmniej pół godziny przed egzaminem!!!

Należy posiadać długopis z czarnym wkładem oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

W części pisemnej każdy zdający może mieć kalkulator .

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego – model „D – dokumenty” w sesji styczeń-luty 2022: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Więcej informacji na temat egzaminów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej