Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Sesja Zima 2024

Deklaracje należy złożyć do 15 września 2023 r.

9 stycznia 2024 r. (wtorek) – egzamin praktyczny w modelu „D”

Godz. 9.00 – kwalifikacja FRK.03, HGT.03,

Godz. 13.00 – kwalifikacja HGT.06, SPL.04

10 stycznia 2024 r. (środa)- egzamin pisemny elektroniczny

Godz. 8.00 – sala 7 (klasa 5 TLp – 8 uczniów)

Godz. 8.30 – sala 15B (klasa 3 TFH – 13 uczniów – grupa hotelarska)

Godz. 9.00 – sala 29 (klasa 5 TFH – 12 uczniów)

Godz. 10.00 – sala 7 (klasa 5 TLp – 8 uczniów)

Godz. 11.00 – sala 15B (klasa 5 TLp/4 TEL gr ekonomiczna – 12 uczniów)

Godz. 11.30 – sala 29 (klasa 5 TFH/4 TEL gr. ekonomiczna – 12 uczniów)

Godz. 13.30 – sala 15B (klasa 5 TFo/4 TEL gr. ekonomiczna – 13 uczniów)

Godz. 14.00 – sala 29 (klasa 4 TFo/4 TEL gr. ekonomiczna – 13 uczniów)

11 stycznia 2024 r. (czwartek)- egzamin praktyczny w modelu „DK”

kwalifikacja AUD.02

Godz. 8.00 – sala 14B

kwalifikacja AUD.02

Godz. 12.30 – sala 14B

12 stycznia 2024 r. (piątek)-egzamin praktyczny w modelu „DK”

kwalifikacja AUD.02

Godz. 8.00 – sala 14B

kwalifikacja AU.23

Godz. 12.30 – sala 14B

12 stycznia 2024 r. (piątek)-egzamin praktyczny w modelu „DK”

kwalifikacja EKA.04

Godz. 8.00 – sala 7

Godz. 12.30 – sala 7

16 stycznia 2024 r. (wtorek)- egzamin praktyczny w modelu „DK”

kwalifikacja AUD.05

Godz. 8.00 – sala 15B

17 stycznia 2024 r. (środa)-egzamin praktyczny w modelu „DK”

kwalifikacja AUD.05

Godz. 8.00 – sala 15B

Wyniki 27 marca 2024 r.

Wydawanie dyplomów od 8 kwietnia 2024 r.

Wszyscy zdający przychodzą na egzamin co najmniej pół godziny przed egzaminem!!!

Należy przynieść na egzamin długopis / pióro z czarnym wkładem oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

W części pisemnej każdy zdający może mieć kalkulator prosty*.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego – model „D – dokumenty” :

kwalifikacja EKA.04 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

kwalifikacja HGT.03, HGT.06 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

kwalifikacja SPL.01, SPL.04 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Więcej informacji na temat egzaminów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej