Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Sesja Lato 2022

Formuła 2017

Egzamin pisemny 

21 czerwca 2022

godz. 10.00 – kwalifikacja AU.26 (technik usług fryzjerskich) i AU.23 (technik fotografii i multimediów)

godz. 12.00 – kwalifikacja AU.28 (technik fotografii i multimediów), AU.32 (technik logistyk), AU.36 (technik ekonomista), TG.13 (technik hotelarstwa)

Egzamin praktyczny

20 czerwca – model „D”

– godz. 9.00 – kwalifikacja AU.26 (technik usług fryzjerskich), TG.12 (technik hotelarstwa)

godz. 13.00 – kwalifikacja AU.32 (technik logistyk), TG.13 (technik hotelarstwa)

24 czerwca model „DK”

godz. 9.00 – kwalifikacja AU.23 (technik fotografii i multimediów)

27 czerwca model „DK”

godz. 9.00 – kwalifikacja AU.28 (technik fotografii i multimediów)

godz. 15.00 – kwalifikacja AU.28 (technik fotografii i multimediów)

28 czerwca model „DK”

godz. 9.00 – kwalifikacja AU.28 (technik fotografii i multimediów)

godz. 9.00 – kwalifikacja AU.36 (technik ekonomista)

godz. 15.00 – kwalifikacja AU.36 (technik ekonomista)

Formuła 2019 – egzaminy poprawkowe

02 czerwca – egzamin pisemny

godz. 9.00 – kwalifikacja HGT.03 (technik hotelarstwa), SPL.01 (technik logistyk), EKA.04 (technik ekonomista) i AUD.04 (technik fotografii i multimediów)

01 czerwca – egzamin praktyczny model „D”

godz. 9.00 – kwalifikacja HGT.03 (technik hotelarstwa), SPL.01 (technik logistyk)

09 czerwca – egzamin praktyczny model „DK”

godz. 8.00 – kwalifikacja EKA.04 (technik ekonomista) i AUD.04 (technik fotografii i multimediów)

Wyniki egzaminów 31 sierpnia 2022 r.

Wszyscy zdający przychodzą na egzamin co najmniej pół godziny przed egzaminem!!!

Należy przynieść na egzamin długopis / pióro z czarnym wkładem oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

W części pisemnej każdy zdający może mieć kalkulator prosty.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego – model „D – dokumenty” :

kwalifikacja AU. 26 – kredki ołówkowe miękkie 24 kolory, ołówki 2H do 8B, temperówka, cyrkiel, gumka, linijka 20 cm, chusteczki higieniczne, chusteczki wilgotne, ołówek automatyczny o grubości 0,7 lub 0,5

kwalifikacja AU. 32 / SPL.01 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

kwalifikacja AU. 36 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka

kwalifikacja EKA.04 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

kwalifikacja TG.12 / TG.13 / HGT.03 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Więcej informacji na temat egzaminów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej