Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

Sesja Zima 2023

Sesja Zima 2023 termin główny – 9-21 stycznia 2023r.

Deklaracje należy złożyć do 15 września 2023r.

Egzamin pisemny – 10 – 14 stycznia 2023 r.

kwalifikacje:

EKA.04 – klasa 4 TEFO – grupa ekonomiczna

EKA.05 – klasa 4 TEFO – grupa ekonomiczna

AUD.02 – klasa 4 TFo

AUD.05 – klasa 4TEFo – grupa fotografia. i multimedia

HGT.06 – klasa 4 THg

SPL.04 – klasa 4 TLg

Egzamin praktyczny – model „d” – 9 stycznia 2023 r.

kwalifikacje:

HGT.06 – klasa 4 THg

SPL.04 – klasa 4 TLg

Egzamin praktyczny – model „dk” 

11 – 14 stycznia 2023 r.

kwalifikacja: AUD.02 – klasa 4 TFo

14 – 18 stycznia 2023 r.

kwalifikacja: AUD.05 – klasa 4TEFo – grupa foto

12 – 14 stycznia 2023 r.

kwalifikacja: EKA.04 – klasa 4TEFo – grupa ekonomiczna

16 – 19 stycznia 2023 r.

kwalifikacja: EKA.05 – klasa 4TEFo – grupa ekonomiczna

Plus ewentualne poprawki – kwalifikacje PP 2017  z sesji Lato 2022

Wyniki 31 marca 2023 r.

Wydawanie dyplomów od 7 kwietnia 2023 r.

Sesja Lato 2023 – termin główny – 1 – 18 czerwca 2023 r.

Deklaracje należy złożyć do 7 lutego 2023r.

Egzamin pisemny – 2 – 7 czerwca 2023 r.

kwalifikacje:

AUD.02 – klasa 3 TFo

FRK.01 – klasa 4 TFH – grupa fryzjerska

SPL.01 – klasa 3 TEL – grupa logistyczna

Egzamin praktyczny model „d” – 1 czerwca 2023 r.

kwalifikacja – SPL.01 – klasa 3 TEL – grupa logistyczna

Egzamin praktyczny model „dk” – 3 – 7 czerwca 2023 r.

kwalifikacja – AUD.02 – klasa 3 TFo

Egzamin praktyczny model „w” – 1 – 18 czerwca 2023 r.

kwalifikacja – FRK.01 – klasa 4 TFH – grupa fryzjerska

Wyniki 31 sierpnia 2023 r.

Wydawanie dyplomów od 8 września 2023 r.

Wszyscy zdający przychodzą na egzamin co najmniej pół godziny przed egzaminem!!!

Należy przynieść na egzamin długopis / pióro z czarnym wkładem oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

W części pisemnej każdy zdający może mieć kalkulator prosty.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego – model „D – dokumenty” :

kwalifikacja AU. 26 – kredki ołówkowe miękkie 24 kolory, ołówki 2H do 8B, temperówka, cyrkiel, gumka, linijka 20 cm, chusteczki higieniczne, chusteczki wilgotne, ołówek automatyczny o grubości 0,7 lub 0,5

kwalifikacja AU. 32 / SPL.01 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

kwalifikacja AU. 36 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka

kwalifikacja EKA.04 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

kwalifikacja TG.12 / TG.13 / HGT.03 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Więcej informacji na temat egzaminów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej