Rekrutacja 2024/2025

Strona naboru elektronicznego

http://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

Uczniowie dane do systemu elektronicznego otrzymują w swojej szkole podstawowej.

Ważne terminy
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
  22 kwietnia 2024 r. – 21 maja 2024 r. do godz. 1200
 • Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków
  3 lipca 2024 r. – 8 lipca 2024 r.
 • Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3 lipca 2024 r. – 9 lipca 2024 r. do godz. 1500
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
  15 lipca 2024 r. do godz. 1200
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez zakwalifikowanych kandydatów – złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  15 lipca 2024 r. godz. 12.00 – 18 lipca 2024 r.
 • Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły
  19 lipca 2024 r. do godz. 1200
Podstawa prawna