Biblioteka

Katalog online biblioteki szkolnej

Biblioteka ZS 3 gromadzi, opracowuje i udostępnia swoje zbiory oraz udziela wszechstronnej informacji. Pełni funkcję multimedialnego centrum informacyjno-dydaktycznego. Biblioteka jest miejscem, które służy realizacji potrzeb i zainteresowań oraz wszechstronnemu rozwojowi jej użytkowników. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele a także rodzice. W bibliotece udostępniane są książki i inne źródła informacji, różnorodne pod względem treści i formy oraz są świadczone usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwój umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji.

Misją biblioteki ZS 3 jest kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie, rozwijanie wyobraźni oraz przygotowywanie uczniów do odpowiedzialnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W 2020 roku Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic otrzymał dotację ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Celem programu jest wsparcie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Dzięki dotacji zakupiono nowości wydawnicze: literaturę młodzieżową, obyczajową, fantastykę, kryminały.

Więcej o programie i zakupionych książkach można dowiedzieć się na stronie: https://bibliotekazs3.wixsite.com/na-marginesie

Wybrane działania w ramach NPRCz

Jan Paweł II – pielgrzym