Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Zespół Szkół Nr 3 od 2021 roku uczestniczy w programie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”, którego celem jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii oraz tworzeniem więzi poza przestrzenią Internetu.

W naszej szkole:

  • zapewniamy dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat nowych technologiach i problemów wynikających z ich nadużywania,
  • kreatywnie i bezpiecznie włączamy technologie informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji,
  • podejmujemy działania w zakresie profilaktyki e-uzależnień,
  • tworzymy kulturę świadomego bycia poza siecią,
  • uczymy kompetencji przyszłości,
  • realizujemy projekty odpowiedzialne społecznie.

W ramach programu wzięliśmy udział w:

  • ogólnopolskiej kampanii społecznej “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”, której celem jest zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowe technologie

 

  • ogólnopolskim projekcie badawczym pt. „Ocena jakości relacji szkolnych”  realizowanym przez Fundację Dbam o Mój Zasięg we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, którego celem było zbadanie jakości relacji panujących w szkole pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami z uwzględnieniem wątków edukacji zdalnej i pandemii koronawirusa.
  • ogólnopolskim projekcie „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” – inicjatywie Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską służącej podejmowaniu działań edukacyjnych dotyczących zdrowia psychicznego, wskazującej bariery, z którymi na co dzień się mierzą oraz przyczyniającej się do normalizacji sięgania po pomoc.