Projekt przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery”:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery”  – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Pobierz plik
 
Dotyczy zapytania ofertowego na zakup oprogramowania – Pobierz plik
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz plik
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Pobierz plik
 
 
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery” UWAGA nowy załącznik do OFERTY – 29.11.2018 – Pobierz plik

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery” UWAGA nowe załączniki do OFERTY – 26.11.2018 – Pobierz plik

Zmiana treści ogłoszenia nr 2 – 26.11.2018 – Pobierz plik

Zapytania i wyjaśnienia 2 – 26.11.2018 – Pobierz plik

 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery” UWAGA nowe załączniki do OFERTY – 23.11.2018 –Pobierz plik

Zmiana treści ogłoszenia – 23.11.2018 – Pobierz pdf

Zapytania i wyjaśnienia – 23.11.2018 – Pobierz plik

 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „STAŻE ZAWODOWE DROGĄ DO KARIERY” 19.11.2018 – pobierz plik pdf, doc

Ogłoszenie o zamówieniu ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „STAŻE ZAWODOWE DROGĄ DO KARIERY” 19.11.2018 – pobierz plik

Zapytanie ofertowe na szkolenia w projekcie  „Staże zawodowe drogą do kariery” – pobierz plik

Unieważnienie część 1,2,3,6,7,8,9

Wybór część 4

Wybór część 5