Technik usług fryzjerskich

Opis potencjalnego kandydata

Interesuje Cię świat szeroko pojętej mody, kreowania wizerunku, stylizacji fryzur damskich, męskich czy kosmetyka – pragniesz rozwijać swoje pasje w tym zakresie?

Dodatkowo posiadasz wrażliwość estetyczną, precyzję, wysoką kulturę osobistą, odpowiedzialność, spostrzegawczość, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, sprawność manualną?

Jeśli tak, to znaczy, że jesteś odpowiednią osobą, która może rozpocząć edukację
w technikum usług fryzjerskich.

Kim jest fryzjer – stylista?

Istotą zawodu technik usług fryzjerskich jest posiadanie wiedzy teoretycznej z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa oraz praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów fryzjerskich, a także projektowania i kreowania wizerunku klienta. Kreatywność i umiejętność łączenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz estetyki z wizją wyglądu to podstawowe zadanie fryzjera stylisty.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku technik usług fryzjerskich zdobędziesz wiedzę i umiejętności
z zakresu:

 • prowadzenia konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;
 • wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy;
 • wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów – fryzury damskie;
 • wykonywania strzyżenia włosów – fryzury męskie i formowania zarostu;
 • wykonywania zmiany koloru włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur;
 • projektowania fryzur;
 • dokumentowania fryzur;
 • wykonywania fryzur na podstawie projektów z wykorzystaniem narzędzi, specjalistycznej aparatury, materiałów fryzjerskich oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania.

Absolwent posiada również umiejętności zarządzania zespołem, zna podstawy komunikacji z klientem oraz ma predyspozycje do zarządzania salonem fryzjerskim.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 1. Kształcenie teoretyczne:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy fryzjerstwa,
 • techniki fryzjerskie,
 • stylizacja we fryzjerstwie,
 • projektowanie fryzur i estetyka,
 • kreowanie wizerunku,
 • język angielski zawodowy.
 1. Kształcenie praktyczne:
 • pracownia fryzjerska,
 • pracownia fryzur artystycznych,
 • praktyki zawodowe,
 • zajęcia zawodowe uzupełniające (elementy wizażu, stylizacja koloru, podstawy barberstwa).

Praktyki zawodowe

W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych, które trwają w sumie 8 tygodni:

 • w klasie III – 140 godz. – 4 tygodnie,
 • w klasie IV – 140 godz. – 4 tygodnie.

Praktyki odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: zakłady, studia i salony fryzjerskie. Praktyki są organizowane przez naszą szkołę.

Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w ramach wyjazdów zagranicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (nasza placówka ma już kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu tego typu praktyk).

Egzaminy zawodowe

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł technika usług fryzjerskich.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • 01 – wykonywanie usług fryzjerskich,
 • 03 – projektowanie i wykonywanie fryzur.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Praca

Jako absolwent kierunku technik usług fryzjerskich będziesz mógł podjąć pracę:

 • w salonach fryzjerskich i studiach stylizacji fryzur;
 • w salonach wizażu i stylizacji;
 • w charakteryzatorniach – teatr, plan filmowy;
 • w pracowniach perukarskich;
 • w agencjach mody i reklamy jako specjalista podczas profesjonalnych sesji zdjęciowych, kampanii reklamowych, pokazów mody;
 • przy produkcjach telewizyjnych;
 • jako przedstawiciel handlowy w branży fryzjersko–kosmetycznej;
 • jako edukator marki kosmetycznej;
 • jako pedagog – nauczyciel zawodu lub instruktor praktycznej nauki zawodu.

Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność handlowo – usługową w zakresie świadczenia usług fryzjerskich jako przyszli styliści fryzjerstwa.

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, możesz kontynuować naukę na studiach o kierunku: kosmetologia, dermatologia, pedagogika, kostiumograf i projektowanie ubioru, charakteryzacja i wizaż lub studiach podyplomowych o specjalności: chemia materiałów fryzjerskich, wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie itp.

Masz wiele kierunków do wyboru, niekoniecznie związanych z dyplomem technika usług fryzjerskich.

Przedmiot rozszerzony: język angielski lub chemia.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, chemia.

Cykl kształcenia w technikum usług fryzjerskich kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Prezentacja o zawodzie.