Technik hotelarstwa

Technikum hotelarskie

Zawód hotelarza to przede wszystkim świadczenie usług na rzecz gości. To praca oparta na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem. Poszczególne stanowiska pracy w hotelu wymagają zróżnicowanych umiejętności, niemniej jednak łączą je cechy, które powinny charakteryzować wszystkich hotelarzy.
Potrzebne są:

 • pozytywne nastawienie i uśmiech na twarzy,
 • wysoka kultura osobista,
 • życzliwość, uprzejmość, opanowanie,
 • cierpliwość,
 • energia,
 • otwartość na nowe doświadczenia.

Podczas zgłębiania tajników hotelarstwa nauczysz się:

 • organizować pracę działu recepcji i rezerwacji, służby parterowej, służby pięter,
 • zasad przyjęć gości w hotelach,
 • realizować zamówienia gości,
 • rozróżniać rodzaje gości i ich potrzeby,
 • realizować podstawowe i dodatkowe usługi w hotelach,
 • jak działa gastronomia hotelowa,
 • czynności związanych z obsługą gości od momentu ich pojawienia się w hotelu
  do chwili wyjazdu,
 • sporządzać dokumentację hotelową.

 Jak się uczymy?

Oprócz codziennych lekcji jeździmy także na wycieczki zawodowe, targi branżowe – turystyczne. Odwiedzamy hotele pabianickie, łódzkie, warszawskie i wrocławskie.  Każdego roku uczniowie klas 3 i 4 hotelarskich biorą udział w konkursach i olimpiadach.
Bierzemy udział w:

 • Regionalnym Konkursie Wiedzy Hotelarskiej w Łodzi w hotelu Hilton,
 • Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie w Elblągu,
 • Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej w Warszawie i w dalszym jej etapie w Kołobrzegu.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do etapu centralnego w Kołobrzegu, są zwalniani
z części teoretycznej egzaminu zawodowego.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. W ciągu całego 5-letniego pobytu w szkole będziecie mieć praktyki 2 razy po cztery tygodnie (w sumie 280 godzin).

Praktyki organizuje szkoła. Do dyspozycji mamy hotele pabianickie:

 • Fabryka Wełny
 • Willa Impresja
 • Piemont
 • Aviator

oraz łódzkie:

 • Andel’s
 • Novotel
 • Hilton

Praktyki realizujemy również poza granicami kraju – nasze klasy hotelarskie już kilkakrotnie były na 2 – tygodniowych praktykach w hotelach w Grecji, a to dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe.   

 • OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE.
 • REALIZACJA  USŁUG  W  RECEPCJI.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik hotelarstwa.

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM HOTELARSKIEGO MOŻNA PRACOWAĆ:

 • w recepcjach hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk młodzieżowych, domów wycieczkowych,
 • w działach rezerwacji tych obiektów,
 • jako rezydenci w hotelach,
 • jako przewodnicy turystyczni,
 • jako piloci wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • na statkach wycieczkowych i promach w recepcji i sali restauracyjnej,
 • jako stewardessy – po ukończeniu dodatkowych kursów,
 • można również prowadzić własną działalność gospodarczą np. pensjonat, ośrodek agroturystyczny.

 Można także podjąć studia na kierunkach:

 • Turystyka i hotelarstwo na Uniwersytecie Łódzkim,
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Warszawie i w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie.

Przedmiot rozszerzony: język angielski lub geografia.

Przedmioty uwzględniane rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum hotelarskim kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa.

 

Absolwenci o szkole