Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów to kierunek dla osób zainteresowanych szeroko pojętą fotografią, które są spostrzegawcze, dokładne, łatwo nawiązują kontakt z innymi, mają duszę artysty i ciekawe spojrzenie na świat.

W obecnych czasach fotografię wykorzystuje się niemal we wszystkich obszarach działalności człowieka. Postęp technologiczny sprawił, że fotograf potrzebny jest zarówno do dokumentowania eventów czy choćby reportaży sportowych, a także kreowania kampanii reklamowych poprzez wykonywanie prostych zdjęć produktowych czy skomplikowanych aranżacji. Fotograf sprawdzi się także na planie filmowym, portretowym, a innym razem będzie obsługiwał drona realizując kolejne zlecenie.

Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych.

Jeśli jesteś aktywny i nie lubisz siedzieć w miejscu, to ten zawód jest stworzony dla ciebie. Bądź nowoczesny i niezależny, zwiedzaj świat, dołącz do grona fotografów.

Uczniowie technikum fotografii i multimediów:

 • dowiedzą się, jak przygotować plan zdjęciowy,
 • dowiedzą się, jak obsługiwać profesjonalny aparat fotograficzny,
 • posiądą wiedzę i umiejętności dotyczące obsługi programów z rodziny ADOBE,
 • poznają zasady kompozycji,
 • nauczą się tworzenia grafik wektorowych i rastrowych,
 • nauczą się wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku,
 • nauczą się tworzenia animacji i pracy w programach graficznych,
 • zdobędą umiejętność rejestrowania obrazu, obrabiania go i publikowania,
 • nauczą się przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
 • nauczą się wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Zajęcia są realizowane w sposób praktyczny i teoretyczny. Szkoła jest wyposażona w dwie bardzo nowoczesne pracownie komputerowe, oprogramowanie z rodziny ADOBE. Posiadamy także studio fotograficzne wyposażone w niezbędne sprzęty, takie jak lampy, światłomierze, stoły bezcieniowe oraz – co najważniejsze – najnowsze modele aparatów wiodących marek.

W procesie kształcenia nie zapominamy także o podstawach fotografii – mamy wyposażoną ciemię fotograficzną, gdzie uczymy się fotografii tradycyjnej/analogowej. Jeździmy również na wystawy fotograficzne oraz targi branżowe, wykonujemy zdjęcia w plenerze, drukujemy, organizujemy wystawy prac wykonanych przez uczniów. Jesteśmy aktywni przez cały okres kształcenia. Przedmioty zawodowe nauczane w technikum fotografii i multimediów stają się pasją, pasja staje się fotografią, a fotografia – sposobem na życie.

 Szkoła zapewnia praktyki zawodowe. Trwają 8 tygodni (280 h) i są realizowane w kraju i za granicą. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są dla nas priorytetem w wyborze firm, w których odbywają się praktyki zawodowe. Nasi uczniowie współdecydują, w której z dostępnych firm chcą odbywać praktyki.

 Kwalifikacje zawodowe:

– AUD. 02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

– AUD. 05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik fotografii i multimediów.

Absolwenci technikum fotografii i multimediów mogą ubiegać się o pracę w:

 • studiach graficznych i filmowych,
 • drukarniach,
 • agencjach reklamowych,
 • przemysłowych laboratoriach fotograficznych,
 • zakładach fotograficznych,
 • fotograficznych punktach usługowych,
 • archiwach,
 • bibliotekach państwowych,
 • laboratoriach policyjnych,
 • przedsiębiorstwach, w których dokonuje się rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej i filmowej,
 • jako graficy.

 
Przedmiot rozszerzony:
język angielski lub chemia.

 Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, chemia.

 Cykl kształcenia w technikum fotografii i multimediów kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik fotografii i multimediów.