Technik reklamy

Technik reklamy

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.
Jak twierdził Mark Twain: ,,Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.”

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, kreatywną i abstrakcyjnie myślącą, otwartą na nowe doświadczenia, odpowiedzialną i systematyczną oraz posiadającą dużą wyobraźnię,
to jest to zawód dla Ciebie .

W technikum reklamy uczymy się:

 • tworzenia całościowego przekazu reklamowego,
 • grafiki wektorowej i rastrowej – czyli tworzenia elementów identyfikacyjnych firm i produktów – znaki graficzne, logotypy,
 • tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam,
 • obsługi programów graficznych,
 • współpracy z klientami pojedynczymi i firmami,
 • sporządzania budżetu kampanii reklamowej,
 • pozyskiwania informacji o aktualnych trendach na rynku,
 • oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej,
 • języka obcego stosowanego w marketingu,
 • organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii,
 • kierowania zespołem pracowników,
 • sporządzania niezbędnej dokumentacji w reklamie,
 • organizacji sesji fotograficznych,
 • projektowania reklamy wizualnej,
 • myślenia marketingowego i sposobów działania na współczesnym rynku pracy.

Korzystamy m.in. z takich programów, jak: Photoshop, Inkscape, Powerpoint. Jeśli potrzebujemy wykonać zdjęcia do projektu, korzystamy ze szkolnych aparatów fotograficznych. Posiadamy także stół bezcieniowy oraz lampy.
Nasze zajęcia są zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Uczestniczymy w różnorodnych wystawach fotograficznych lub graficznych, a także jeździmy na targi branżowe.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin). Nasza szkoła zapewnia uczniom miejsca praktyk dające rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takie jak np. studia fotograficzne. Praktyki odbywają się w kraju i za granicą – w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe:

PGF. 07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

PGF. 08.  Zarządzanie kampanią reklamową.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik reklamy.

Absolwent technikum reklamy może podjąć pracę w:

 • pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:

– agent reklamowy – pracownik działu obsługi klienta,

– pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia – account manager,

– pracownik działu kreatywnego,

– autor tekstów i sloganów – copywriter,

– projektant grafiki – art designer,

– pracownik działu produkcyjnego,

– pracownik działu planowania publikacji,

– pracownik działu badań rynkowych,

– pracownik działu mediów – media planner,

 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:

– specjalista ds. marketingu,

– specjalista ds. reklamy,

– specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej – public relations,

 • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:

– pracownik biura reklamy.

Przedmiot rozszerzony: język angielski lub geografia.

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum reklamy kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik reklamy.