Egzaminy w sesji Zima 2022

10 stycznia rozpoczyna się sesja egzaminacyjna Zima 2022 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (PP2017) oraz egzaminu zawodowego (PP2019).

10 stycznia – egzamin praktyczny w modelu „d” – kwalifikacja TG.12, TG.13, HGT.o3, SPL.01 i BPO.01

11 stycznia – egzamin pisemny – z wykorzystaniem arkuszy kwalifikacja AU.23, AU.28 i AU.32

11 – 12 stycznia – egzamin pisemny przy komputerze – kwalifikacja AUD.02, EKA.04, HGT.o3, SPL.01

17 – 19 stycznia  – egzamin praktyczny w modelu „dk” – kwalifikacja AU.23, AU.28, AUD.02, EKA.04

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory:

– na egzaminie pisemnym: kalkulator prosty,

– na egzaminie praktycznym w modelu „d”: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

wytyczne covid na egzamin

Więcej informacji w zakładce Egzaminy zawodowe