Komunikaty

Akcja rekrutacja

Posted on
Rekrutacja 2021/2022

Zapraszamy ósmoklasistów wraz z rodzicami na wydarzenie na żywo, na którym zostanie zaprezentowany proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji dowiecie się, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Pokazany i wyjaśniony zostanie również proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego […]

Komunikaty

Wytyczne CKE dot. przeprowadzenia egzaminów w sesji zimowej

Posted on

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – styczeń, luty 2021r. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli […]

Komunikaty

Razem możemy więcej!

Posted on
Zbiórka na leczenie

„Pamiętajcie, że nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dla drugiego człowieka.” Andrzej Małkowski Społeczność Zespołu Szkół Nr 3 ze wszystkich sił zachęca do zaangażowania się w pomoc dla Wyjątkowego Człowieka, który zawsze służył nam wsparciem i radą, a teraz sam potrzebuje pomocy. Ogłaszamy akcję pod hasłem: RAZEM MOŻEMY […]

Komunikaty

Komunikat Dyrektora ZS 3

Posted on

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w szkole, związaną z potwierdzonym przypadkiem zakażenia wirusem COVID-19 u ucznia, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz na podstawie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach informuję, że od dnia 05.10.2020 r. do dnia 12.10.2020 r. wprowadza się w szkole nauczanie zdalne z przyczyn organizacyjnych, we wszystkich dla klasach […]