Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego

Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego czerwiec 2020 

  1. Maturzyści przychodzą do szkoły zgonie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Język polski – poziom podstawowy – 08.06.2020 r.

egzamin godz. 9.00.

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

08:10

ubiegłoroczni maturzyści / klasa 3 LOs

08:15

klasa 4 TH

08:20

klasa 4 TFFo

08:25

klasa 4 TL

08:30

klasa 4 TE / maturzyści z LO dla Dorosłych

Język polski – poziom rozszerzony – 08.06.2020 r.

egzamin godz. 14.00.

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

13:20

wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu

Matematyka– poziom podstawowy – 09.06.2020 r.

egzamin godz. 9.00.

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

08:10

ubiegłoroczni maturzyści z LO / klasa 3LOs/

klasa 4 TL

08:15

ubiegłoroczni maturzyści/ klasa 4 TH

08:20

maturzyści z LO dla Dorosłych /klasa 4 TE

08:25

klasa 4 TFFo

Matematyka – poziom rozszerzony – 15.06.2020 r.

egzamin godz. 9.00.

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

08:15

wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu

Język angielski – poziom podstawowy – 10.06.2020 r.

egzamin godz. 9.00.

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

08:10

klasa 3 LOs / klasa 4 TH

08:15

maturzyści z LO dla Dorosłych /klasa 4 TL

08:20

ubiegłoroczni maturzyści z technikum/ klasa 4 TE

08:25

klasa 4 TFFo

Język angielski – poziom rozszerzony – 10.06.2020 r.

egzamin godz. 14.00.

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

13:10

klasa 4 TE/ klasa 4TH

13:15

klasa 4 TFFo / klasa 4 TL/ ubiegłoroczni maturzyści

13:20

klasa 3 LOs / maturzyści z LO dla Dorosłych

Język niemiecki – poziom podstawowy- 18.06.2020 r.

egzamin godz. 9.00

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

08:30

wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu

Język niemiecki – poziom rozszerzony – 18.06.2020 r.

egzamin godz. 14.00

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

13:30

wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu

Język rosyjski – 26.06.2020 r.

egzamin godz. 14.00

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

13:30

wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu

Biologia – poziom rozszerzony – 16.06.2020 r.

egzamin godz. 9.00.

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

08:30

wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu

Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony 16.06.2020 r.

egzamin godz. 14.00.

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

13:25

wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu

Chemia – poziom rozszerzony 17.06.2020 r.

egzamin godz. 9.00.

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

08:20

wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu

Geografia – poziom rozszerzony – 19.06.2020 r.

egzamin godz. 9.00

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

08:15

klasa 4 TE/

klasa 4TH /

ubiegłoroczni maturzyści z technikum

08:25

klasa 4 TFFo /

klasa 4 TL/

maturzyści z LO dla Dorosłych

Historia sztuki – poziom rozszerzony- 19.06.2020 r.

egzamin godz. 14.00

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

13:30

wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu

Fizyka – poziom rozszerzony – 24.06.2020 r.

egzamin godz. 9.00

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

08:30

wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu

Historia – poziom rozszerzony – 24.06.2020 r.

egzamin godz. 14.00

Godzina przyjścia do szkoły

Grupa / klasa

13:30

wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu

  1. Maturzyści wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek zakrycia ust i nosa za pomocą maseczki wielokrotnego użytku lub jednorazowego użytku , w przypadku użycia maseczki jednorazowej po jej zdjęciu wymaga się schowania jej do przyniesionego ze sobą jednorazowego, przezroczystego woreczka .
  1. Maturzyści zobowiązani są do zabrania na egzamin dowodu osobistego oraz przyniesienia własnych przyborów, z których będą korzystać podczas egzaminu.
  1. Maturzyści zobowiązani są posiadać ze sobą jednorazowy , przezroczysty oraz podpisany ( imię, nazwisko, klasa) worek do przechowania w czasie egzaminu przedmiotów osobistych np. klucze, torebka, kurtka, telefon.