Komunikaty

Komunikat dla maturzystów

Posted on
komunikat

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu. Aby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.(piątek) do dyrektora szkoły.

Komunikaty

Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego

Posted on

Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego czerwiec 2020  Maturzyści przychodzą do szkoły zgonie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. Język polski – poziom podstawowy – 08.06.2020 r. egzamin godz. 9.00. Godzina przyjścia do szkoły Grupa / klasa 08:10 ubiegłoroczni maturzyści / klasa 3 LOs 08:15 klasa 4 TH 08:20 klasa 4 TFFo 08:25 klasa 4 TL 08:30 klasa […]