Komunikat dla maturzystów

komunikat

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniuAby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczeniaDokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.(piątek) do dyrektora szkoły.