Wyniki egzaminów zawodowych

W dniu 20 marca br., między godz. 11.00 a 14.00, za pośrednictwem dziennika elektronicznego zostaną przekazane uczniom wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się w sesji zimowej 2020r. Absolwenci ZS 3 mogą uzyskać informacje drogą telefoniczną, dzwoniąc do sekretariatu szkoły (tel. 42 2154339).