Zawieszenie zajęć lekcyjnych

komunikat

Uwaga!
Decyzją Premiera od 12.03.2020 do 25.03.2020 zajęcia lekcyjne w szkole oraz zajęcia w Szkole Policealnej i LO dla dorosłych zostają zawieszone.
Prosimy uczniów i słuchaczy o nieprzychodzenie do szkoły i pozostanie w domach.
W tym okresie nie odbywają się także praktyki zawodowe dla uczniów naszej szkoły.
Najbliższe dwa tygodnie nie są dla uczniów czasem wolnym – nauczyciele będą przesyłać poprzez dziennik elektroniczny wszelkie niezbędne materiały do samodzielnej nauki.

Oto fragment oficjalnego komunikatu skierowanego do rodziców i uczniów:
Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Prosimy także o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.