Organizacja odbioru świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

komunikat
Organizacja i harmonogram odbioru świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sekretariacie szkoły:
– w dniu 31 sierpnia 2020r. w godz. 13-14- absolwenci technikum w zawodzie technik ekonomista
– w dniu 31 sierpnia 2020r. w godz. 14-15- absolwenci technikum w zawodzie technik logistyk
– w dniu 1 września  2020r. w godz. 11-12- absolwenci technikum w zawodzie fototechnik
– w dniu 1 września  2020r. w godz. 12-13- absolwenci technikum w zawodzie technik hotelarstwa
– w dniu 1 września  2020r. w godz. 13-14- absolwenci technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich
– od dnia 2 września uczniowie szkoły odbiór od wychowawcy