Pierwsza akcja HDK

HDK
19 września odbyła się pierwsza akcja honorowego krwiodawstwa. Chęć oddania krwi zgłosiły 33 osoby, ostatecznie oddało krew 25 osób.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje!