Akcja HDK

Dnia 24 października, po trzech latach przerwy, do szkoły powróciło honorowe krwiodawstwo! W czasie szkolnej akcji HDK krew oddało 15 uczniów, 1 […]

Pierwsza akcja HDK

HDK

19 września odbyła się pierwsza akcja honorowego krwiodawstwa. Chęć oddania krwi zgłosiły 33 osoby, ostatecznie oddało krew 25 osób. Serdecznie dziękujemy i […]