Akcja HDK PCK

W miniony czwartek, 21 listopada, w naszej szkole odbyła się druga z czterech zaplanowanych na ten rok szkoln,y akcji honorowego krwiodawstwa. Podczas akcji udało się pozyskać 28 jednostek krwi dla HDK PCK. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom!