Młoda krew ratuje życie

W dniu 12 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi uczniowie – krwiodawcy Zespołu Szkół Nr 3 – Klaudia Guzenda z kl. IV TH i Gracjan Romanowski z kl. IV TL, wraz z p. dyrektor Agnieszką Kulpińską-Górską i opiekunem szkolnego koła HDK PCK, odebrali nagrodę za III miejsce w województwie łódzkim w ilości oddanej krwi w przeliczeniu na jednego ucznia-0,630 l.
Była to XVI edycja Turnieju „Młoda krew ratuje życie”, w której wzięły udział 23 szkoły z województwa łódzkiego. 1912 uczniów oddało ponad 1050,960 litrów krwi.Patronat Honorowy nad Turniejem objęli Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.
Partnerem regionalnym było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi reprezentowanym przez dyrektora Romana Małachowskiego.
Dziękujemy serdecznie naszym wspaniałym szkolnym Krwiodawcom!