Święto Edukacji Narodowej

Im więcej…

Im więcej kto z nas umie.
Tym bardziej wie, jak mało,
I łatwiej to rozumie,
Im więcej kto z nas umie.

Bo okruch tylko w tłumie
Stanowi wiedzę całą –
Im więcej kto z nas umie,
Tym bardziej wie, jak mało.

[R. Kwiatkowski]

W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim pedagogom, uczniom i pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, optymizmu, samych sukcesów, uśmiechu i dużo radości  każdego  dnia.