Medale KEN dla naszych nauczycieli

Medale KEN
Dnia 13 października 2021 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi odbyła się Wojewódzka Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia, z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty, Panie Katarzyna Kozłowska-Marks, Joanna Księżyk, Małgorzata Łacwik i Janina Olejnik odebrały Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie to przyznaje się za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łodzi.
Serdecznie gratulujemy Paniom tego wyróżnienia.