Bicie rekordu w resuscytacji

16 października – w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca, o godz. 12:00 w całej Polsce odbywała się próba pobicia rekordu jak największej ilości osób prowadzących resuscytację krążeniowo-oddechową. Organizatorem akcji jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, natomiast pabianickim koordynatorem jest SP nr 1.

W Powiatowej Hali Sportowej przy ul. św. Jana przez pół godziny, uczniowie, nauczyciele, policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, ratownicy medyczni, urzędnicy oraz harcerze „ratowali” życie poszkodowanym. Już po raz siódmy udało się pobić rekord w ilości wykonanych resuscytacji – 2022, w roku ubiegłym było 1957.

W akcji bicia rekordu uczestniczyli uczniowie klasy III Technikum Hotelarskiego wraz z wychowawcą A. Militowską.