Budujemy ścieżkę kariery zawodowej

Doradztwo zawodowe
Maturzyści myślą o swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej.
Uczniowie wszystkich klas maturalnych wzięli udział w zajęciach dotyczących budowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Prowadzili je profesjonalni doradcy zawodowi – przedstawiciele Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi, którzy odpowiedzieli na zaproszenie p. Anny Szynkiewicz – pedagoga szkolnego i opiekuna Szkolnego Ośrodka Kariery. Prowadzące: p. Beata Zakrzewska, p. Ewelina Kikowska i p. Anna Przewoźniak przybliżyły specyfikę runku pracy, badały zainteresowania uczniów i ich predyspozycje osobowościowe w kontekście planowania przyszłości zawodowej i poszukiwania pracy.