Akcja 100 kilometrów na 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI

100 km na 100-lecie

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w akcji, która ma na celu, upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, propagowanie patriotycznej postawy wśród młodzieży oraz zachęcanie do zdrowego stylu życia!

Organizatorem akcji jest p. Marta Stangret – nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych.

Regulamin „Akcji 100 kilometrów na 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI”

  1. Uczestnikiem może być każdy uczeń i nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach
  2. Należy zgłosić swoje uczestnictwo do nauczyciela Marty Stangret
  3. Akcja trwa od 1 października 2018 roku do 10 listopada 2018 r.
  4. Każdy uczestnik musi dokumentować swoją aktywność za pośrednictwem dowolnej aplikacji (np. Endomondo) i po jednorazowym biegu przesyłać informacje do organizatora.
  5. Uczestnik zobowiązuje się do uczciwej rywalizacji
  6. Dla uczestników akcji którym uda się uzbierać łączną sumę 100 kilometrów przewidziane upominki
  7. Podpisanie regulaminu akcji oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem i dobrowolnie zdecydował się podjąć wysiłek biegowy wyłącznie na własną odpowiedzialność