Kursy przygotowawcze do matury 2023 – komunikat

komunikat

Uczniowie ZS 3 mają możliwość udziału w kursach przygotowujących (kurs online) do egzaminu maturalnego z języka polskiego, angielskiego i matematyki, organizowanych przez Lecturus Junior, Uniwersytet Warszawski i Fundację Miasto. Kurs online startuje 30 stycznia i obejmuje 25 godzin lekcyjnych z jednego przedmiotu (w formie 2 x w tygodniu). Cena za kurs 262,50 zł na ucznia.

Wszystkich zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z sekretariatem naszej szkoły w dniach 13-17.01.2023 r.

Więcej o kursach Kursy przygotowawcze uczniów do egzaminu maturalnego (online) organizowane przez Związek Miast i Powiatów Fundacja Miasto