Ogólnopolski Konkurs Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni

12 stycznia 2023 r. odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, w którym brali udział uczniowie: Oliwier Kowalczyk z klasy III TEL, Julia Maślakiewicz, Julia Zdanowicz, Marysia Gienszczak, Wiktoria Niewiadoma, Patryk Szafulera, Marcin Wojtasik, Adrian Tomczak z klasy IV TLg oraz Jakubowska Bogusia, Krystian Golenia, Magda Grzelczak z klasy IV TLp.
Najlepszy wynik uzyskali Oliwier Kowalczyk, Magdalena Grzelczak i Marysia Gienszczak – gratulujemy!