Wycieczka do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi

oczyszczalnia ścieków

08.06. uczniowie klasy 3 TFo  uczestniczyli w wycieczce do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Młodzież zwiedzała teren oczyszczalni z przewodnikiem, który w ciekawy sposób przybliżył im zasady oraz mechanizmy oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, gm. Ksawerów i gm. Nowosolna. Świadczy usługi w zakresie oczyszczania ścieków dla ok. 760 tyś mieszkańców, a ilość oczyszczonych ścieków stanowi ok. 50 % ścieków powstałych w województwie łódzkim. W dużym stopniu wpływa na czystość i ochronę wód w naszym rejonie. Uczniowie dowiedzieli się  na czym polega mechaniczne i biologiczne oczyszczanie ścieków oraz przeróbka osadów ściekowych. Młodzież mogła te procesy zaobserwować oraz przekonać się o istotnej roli procesu oczyszczania ścieków w ochronie środowiska naturalnego.

Opiekunowie wycieczki: Grażyna Ludwisiak, Magdalena Nowak