Komunikat Dyrektora ZS 3

komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w szkole, związaną z potwierdzonym przypadkiem zakażenia wirusem COVID-19 u ucznia, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz na podstawie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach informuję, że od dnia 05.10.2020 r. do dnia 12.10.2020 r. wprowadza się w szkole nauczanie zdalne z przyczyn organizacyjnych, we wszystkich dla klasach szkoły dla młodzieży. Szczegółowe informacje w tej sprawie przekazywane są od dnia 02.10.2020 r. za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Wszystkie klasy pracują zdalnie zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W przypadku wątpliwości Rodziców i Uczniów proszę o kontakt z Wychowawcami.

Wszystkim życzę zdrowia i szybkiego powrotu do normalności

dyrektor szkoły

Agnieszka Kulpińska-Górska