Integracja klas pierwszych

Tak, jak co roku, w końcu września i w październiku odbywały się w szkole zajęcia integracyjne klas pierwszych. Integracja uczniów klas pierwszych odbywała się zazwyczaj dwuetapowo. Pierwszą część spotkań integracyjnych stanowiły gry i zabawy przygotowane przez p. pedagog A. Szynkiewicz w szkole. Z kolei drugą część tychże zajęć stanowiły wizyty w parku trampolin lub kręgielni.

Podczas gier i zabaw przygotowanych przez p. pedagog, wychowawców oraz trenerów Jump Planet uczniowie przekonali się, wiele ich łączy. A wszystkie atrakcje w postaci: basenu z gąbkami, areny z koszami do ćwiczenia wsadów, ścieżki akrobatyczne, trampoliny sportowe czy arena przeznaczona do gry w zbijaka, dostarczyły młodzieży nieskrępowanej radości i wybuchowej dawki endorfin.