Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się:

dla klas trzecich o godz. 8.45 w świetlicy szkolnej podczas uroczystości powiatowych,

dla klas drugich i czwartych o godz. 11.30 w salach lekcyjnych razem z wychowawcami (numery sal znajdują się na tablicy informacyjnej),

dla klas pierwszych o godz. 11.30 w świetlicy szkolnej.