Stypendia dla najzdolniejszych

stypendia dla zdolnych

Marszałek województwa łódzkiego przyznał stypendia naszym najzdolniejszym uczniom kształcącym się w technikum w zawodach : technik logistyk, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Mogliśmy liczyć na preferencje dla naszych uczniów, ponieważ kierunki kształcenia jakie oferuje nasza szkoła znalazły się wśród zawodów deficytowych określonych w „Barometrze zawodów 2018” dla województwa łódzkiego.

O stypendia mogli ubiegać się uczniowie szkół zawodowych. Musieli spełnić kilka warunków. Przede wszystkim ich średnia ocen nie mogła być niższa niż 4,5. Zadaniem uczniów było opracowanie „Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego”, w którym opisali swoje zainteresowania i uzdolnienia, kierunki dalszego rozwoju zawodowego oraz cele i zadania jakie chcą zrealizować. Stypendyści otrzymali stypendia w wysokości od 6.000 zł do 10.000 zł. Za otrzymane pieniądze uczniowie mogli kupić oprogramowanie i sprzęt komputerowy, książki, narzędzia i środki niezbędne do wykonywania pracy w określonych zawodach, szkolenia i kursy zawodowe i językowe.

Stypendium otrzymało 3.200 uczniów z województwa łódzkiego. Jest to forma wsparcia szkolnictwa zawodowego.