Zagraniczne staże zawodowe w Grecji podsumowane

Praktyki w Grecji

W dniu 4 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zagranicznych staży zawodowych w roku szkolnym 2018/2019
w ramach programu PO WER 2018 „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS3 Pabianice”.

Uczestnicy projektu – uczniowie klas: 2 Technikum Hotelarskiego, 2 Technikum Fotografii i Multimediów, 2 Technikum Usług Fryzjerskich, 3 Technikum Logistycznego, 3 Technikum Usług Fryzjerskich oraz 3 Technikum Fotograficznego przybliżyli przebieg praktyk, zwracając szczególną uwagę na zdobyte umiejętności zawodowe oraz poznanie kultury i ciekawych miejsc Grecji. Reprezentanci poszczególnych grup zawodowych przedstawili przygotowane prezentacje multimedialne, pokazujące zrealizowane w ramach stażu zadania.

Potwierdzeniem odbytych praktyk zawodowych były imienne certyfikaty wystawione przez greckich pracodawców.