Finał Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Olimpiada wiedzy hotelarskiej

Izabela Wąsowicz z klasy IV Technikum Hotelarskiego pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych – p. Marioli Lach uczestniczyła w Centralnym Etapie XI  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy  Hotelarskiej w Kołobrzegu. W etapie tym uczestniczyło 30 uczniów  techników hotelarskich z całej Polski. Byli to zwycięzcy z Etapów  Okręgowych, w których  udział brało 378  uczniów ze 189 szkół o profilu hotelarskim oraz kształcących w zakresie zawodu technik hotelarstwa. Etap centralny składał się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna obejmowała rozwiązanie testu –  60 pytań sprawdzających wiedzę z zagadnień związanych z hotelarstwem ze wskazaniem na tema-tykę wellness &spa w hotelach. Część praktyczna sprawdzała umiejętności ucznia w zakresie obsługi gościa w recepcji hotelowej w wybranym języku obcym oraz umiejętność obsługi gościa w restauracji (w obydwu przypadkach scenka rodzajowa). Co prawda nie zajęliśmy jako szkoła  żadnego z pierwszych miejsc, jednak samo uczestnictwo w  Etapie Centralnym Olimpiady było dla nas wielkim przeżyciem i ogromnym doświadczeniem. Iza  otrzymała dyplom finalisty, który zwalnia ją z części pisemnej egzaminu zawodowego. Gratulujemy!

Organizatorami Etapu Centralnego Olimpiady byli: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu, Polska Izba Hotelarska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.