Informacje dla rodziców

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

03 września 2020 roku (czwartek):

  • godz.16.30  spotkania informacyjne wychowawców klas z rodzicami
  • godz.17.30  zebranie Rady Rodziców
  • godz. 18.00 spotkanie komitetu studniówkowego

10 grudnia 2020 roku

21 stycznia 2021 roku

12 kwietnia 2021 roku

07 czerwca 2021 roku

1% od podatku dla ZS 3

Zapraszamy Państwa do przekazania 1% od podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły. Potrzebne dane:
Fundacja „Rodzice Szkole” – organizacja pożytku publicznego – KRS: 0000268115 z dopiskiem w rubryce zeznania podatkowego „RR Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Działania w zakresie bezpieczeństwa

W związku z działaniami w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom, przekazujemy informację o działaniach realizowanych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach:
– nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zgodnie z przepisami wynikającymi z prawa oświatowego i procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
– uczniowie do dnia 31 maja 2019 roku podczas zajęć z wychowawcą wezmą udział w zajęciach dotyczących czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, zostaną zapoznani z procedurami zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych i obowiązkami wynikającymi z poszanowania drugiego człowieka;
– w szkole wystawiono anonimową skrzynkę na sygnały.
Dodatkowo w szczególny sposób zachęcamy Rodziców do zapoznania się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole dostępnymi na stronie Bezpieczna Szkoła
Szczególnie ważne są procedury zamieszczone na tej stronie w dwóch punktach:
1.Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
2. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.