Informacje dla rodziców

W związku z działaniami w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom, przekazujemy informację o działaniach realizowanych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach:
– nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zgodnie z przepisami wynikającymi z prawa oświatowego i procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
– uczniowie do dnia 31 maja 2019 roku podczas zajęć z wychowawcą wezmą udział w zajęciach dotyczących czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, zostaną zapoznani z procedurami zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych i obowiązkami wynikającymi z poszanowania drugiego człowieka;
– w szkole wystawiono anonimową skrzynkę na sygnały.
Dodatkowo w szczególny sposób zachęcamy Rodziców do zapoznania się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole dostępnymi na stronie Bezpieczna Szkoła
Szczególnie ważne są procedury zamieszczone na tej stronie w dwóch punktach:
1.Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
2. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

Zebrania z rodzicami

W związku z decyzją Kuratora Oświaty w Łodzi o konieczności przeszkolenia Rad Pedagogicznych, uczniów i rodziców w zakresie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych zapraszamy rodziców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej. Podczas spotkania zostaną przedstawione Państwu procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.