Egzamin zawodowy

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2018/19

CZERWIEC 2019r.

Część pisemna:

18 czerwca 2019r.- wszystkie kwalifikacje

 • 10- kwalifikacja A.20 (fototechnik); A.23 (technik usług fryzjerskich); TG.12 (technik hotelarstwa kl. 2TH); AU.35 (technik ekonomista kl. 2 TEL); AU.22 (technik logistyk kl. 2 TEL, 2 TL)
 • 12- kwalifikacja A.19 (technik usług fryzjerskich) ; T.12 (technik hotelarstwa); A.31 (technik logistyk);A.25 (fototechnik); A.27 (technik organizacji reklamy);A.36 (technik ekonomista)
 • 14-kwalifikacja A.32 (technik logistyk)

Część praktyczna:

17 czerwca 2019r.

 • 9- kwalifikacja A.23 (technik usług fryzjerskich); TG.12 (technik hotelarstwa kl. 2TH); T.11 (technik hotelarstwa);   AU.22 (technik logistyk kl. 2 TEL, 2 TL); A.31 (technik logistyk)
 • 13- T.12 (technik hotelarstwa); A.32 (technik logistyk)

25 czerwca 2019r.

 • 9- kwalifikacja A.20 (fototechnik 2 osoby); AU.35 (technik ekonomista kl. 2 TEL-8 osób)
 • 15- kwalifikacja A.20 (fototechnik 2 osoby)

26 czerwca 2019r.

 • 9- kwalifikacja A.20 (fototechnik 3 osoby); A.19(technik usług fryzjerskich-2 osoby)
 • 15- kwalifikacja A.20 (fototechnik 3 osoby)

27 czerwca 2019r.

 • 9-  A.19(technik usług fryzjerskich-2 osoby); A.27 (technik organizacji reklamy-8 osób); A.25 (fototechnik- 7 osób)
 • 15- kwalifikacja A.25 (fototechnik 7 osób) ; A.19(technik usług fryzjerskich-2 osoby);

01 lipca 2019r.

 • 9-  A.19(technik usług fryzjerskich-2 osoby)
 • 15-  A.19(technik usług fryzjerskich-2 osoby)

02 lipca 2019r.

 • 9-  A.19(technik usług fryzjerskich-2osoby)
 • 15-  A.19(technik usług fryzjerskich-1osoba)

Wydanie świadectw i dyplomów 30 sierpnia 2019r.

Informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/19