Egzamin zawodowy

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2020

Część pisemna:

 • 23  czerwca 2020r.- wszystkie kwalifikacje
 • godz. 10: kwalifikacje: AU.22 (technik logistyk); AU.23 (technik fotografii i multimediów); AU. 35 (technik ekonomista); TG. 12 (technik hotelarstwa); A.20 (fototechnik); A.23 (technik usług fryzjerskich)
 • godz. 12: AU.21 (technik usług fryzjerskich); A.25 (fototechnik); A.31 (technik logistyk); A.36 (technik ekonomista); MS.12 (technik bezpieczeństwa i  higieny pracy); T.12 (technik hotelarstwa)
 • godz.14: A.32 (technik logistyk)

Część praktyczna:

 • 22  czerwca 2020r.
 • godz. 9 : kwalifikacje: AU.22 (technik logistyk); T.11; TG.12 (technik hotelarstwa); A.23 (technik usług fryzjerskich); A.31 (technik logistyk)
 • godz.13: kwalifikacje: MS.12 (technik bhp); A.32 (technik logistyk); T.12 (technik hotelarstwa)
 • godz.16: A.30 (technik logistyk)
 • 24 czerwca 2020r.
 • godz. 9: kwalifikacja A. 25 (fototechnik)
 • godz. 15: kwalifikacja A. 25 (fototechnik)
 • 25 czerwca 2020 r.
 • godz. 9: kwalifikacja AU. 23  (technik fotografii i multimediów); AU.35 (technik ekonomista)
 • godz. 15:  kwalifikacja AU. 23 (technik fotografii i multimediów); AU.35 (technik ekonomista)
 • 27 czerwca 2020r.
 • godz. 9: kwalifikacja AU. 23 (technik fotografii i multimediów); A.36 (technik ekonomista)
 • godz. 15:  kwalifikacja AU. 23 (technik fotografii i multimediów); A.36 (technik ekonomista)
 • 29, 30 czerwca, 1, 2  lipca 2020r.- kwalifikacja:  AU.21 (technik usług fryzjerskich)
 • godz.9
 • godz.15

Ogłoszenie wyników- 31 sierpnia 2020 r.

Informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej