Egzamin zawodowy

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

STYCZEŃ 2021

Część pisemna:

12 stycznia 2021r.

 • godz. 10: kwalifikacje: AU.22 (technik logistyk); AU.23 (technik fotografii i multimediów
 • godz. 12: kwalifikacje: A.25 (fototechnik); A.36 (technik ekonomista); BPO.01 (technik bhp)

Część praktyczna:

11 stycznia 2021r.

 • godz. 9 : kwalifikacje: AU.22 (technik logistyk); T.11; TG.12 (technik hotelarstwa); A.23 (technik usług fryzjerskich); BPO.01 (technik bhp)
 • godz.13: kwalifikacje: T.12 (technik hotelarstwa)
 • godz.16: A.30 (technik logistyk)

  18 stycznia 2021r.
 • godz. 15: kwalifikacje: A. 25 (fototechnik); AU.23 (technik fotografii i multimediów); A.36 (technik ekonomista)

  16 lutego 2021r.
 • godz. 9: kwalifikacja AU.21 (technik usług fryzjerskich)

Ogłoszenie wyników- 31 marca 2021 r.

Informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej