Egzamin zawodowy

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/19 – sesja zimowa

STYCZEŃ 2019r.

Część pisemna:

10 stycznia 2019r.

  • godz. 10- kwalifikacje: A.30(technik logistyk); A.35 (technik ekonomista)
  • godz. 12- kwalifikacje: A.31 (technik logistyk); A.36 (technik ekonomista)

 Część praktyczna:

 9 stycznia 2019r.

  • godz. 9 -kwalifikacje: A.23 (technik usług fryzjerskich); A.31(technik logistyk); T.11 (technik hotelarstwa);
  • godz. 13-kwalifikacje: Z.13 (technik bhp)
  • godz. 16- kwalifikacje: A.30 (technik logistyk)

14 stycznia 2019r.

  • godz. 9- kwalifikacja A.20 (fototechnik)- 5 osób wg listy
  • godz. 15- kwalifikacja A.20 (fototechnik)- 4 osoby z listy

17 stycznia 2019r.

  • godz. 9- kwalifikacja A.35 (technik ekonomista)

18 stycznia 2019 r.

  • godz. 9- kwalifikacja A.25 (fototechnik)

 

Wydanie świadectw i dyplomów – 22 marca 2019r.

 

Informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/19