Egzamin zawodowy

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE       

 W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

CZERWIEC 2021

Część pisemna:

 • 22 czerwca 2021r.
 • godz. 10: kwalifikacje:  AU.23 (technik fotografii i multimediów); AU.26 (technik usług fryzjerskich);
 • godz. 12: kwalifikacje:AU.21 (technik usług fryzjerskich);  AU.28 (technik fotografii i multimediów); AU.32 (technik logistyk)  AU.36 (technik ekonomista); TG. 13 (technik hotelarstwa); A.25 (fototechnik)

Część praktyczna:

 • 7 czerwca 2021 r.
 • godz. 9: kwalifikacje: BPO.01 (technik bhp)
 • 21 czerwca 2021r.
 • godz. 9 : kwalifikacje: AU.22 (technik logistyk); AU.26 (technik usług fryzjerskich);

T.11; TG.12 (technik hotelarstwa)

 • godz.13: kwalifikacje: TG.13 (technik hotelarstwa); AU.32 (technik logistyk)
 • 24 czerwca 2021r.
 • godz. 9: kwalifikacje:  AU.23 (technik fotografii i multimediów);
 •  godz. 15: kwalifikacje:  AU.23 (technik fotografii i multimediów);
 • 25 czerwca 2021r.
 • godz. 9: kwalifikacje:  AU.23 (technik fotografii i multimediów);
 •  godz. 15: kwalifikacje:  AU.23 (technik fotografii i multimediów);
 • 28 czerwca 2021r.
 • godz. 9: kwalifikacje:  AU.21 (technik usług fryzjerskich); AU.28 (technik fotografii i multimediów); AU.36 (technik ekonomista)
 •  godz. 15: kwalifikacje:  AU.21 (technik usług fryzjerskich); AU.28 (technik fotografii i multimediów); AU.36 (technik ekonomista)
 • 29 czerwca 2021r.
 • godz. 9: kwalifikacje:  AU.21 (technik usług fryzjerskich
 •  godz. 15: kwalifikacje:  AU.21 (technik usług fryzjerskich

Ogłoszenie wyników- 31 sierpnia 2021 r.

Odbiór świadectw i dyplomów- 8 września 2021 r.

SESJA EGZAMINACYJNA CZERWIEC 2021

Wszyscy zdający przychodzą na egzamin na co najmniej pół godziny przed egzaminem!!!

Należy posiadać długopis z czarnym wkładem oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

W części pisemnej każdy zdający może mieć kalkulator .

Informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej