Egzamin zawodowy

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE       

 W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

CZERWIEC 2020

termin składania deklaracji :

  • kwalifikacje dwuliterowe (formuła 2017)- do 7 lutego 2020r.
  • kwalifikacje jednoliterowe (formuła 2012)- do 22 lutego 2020r.

 Część pisemna:

  • 23 czerwcawszystkie kwalifikacje

Część praktyczna:

  • 22 czerwca– kwalifikacje: A.23 (technik usług fryzjerskich); A.30; A.31; A.32; AU.22 (technik logistyk); T.11; T.12; TG.12 (technik hotelarstwa); MS.12 (technik bhp);
  • od 24-28 czerwca– kwalifikacja AU.23 (technik fotografii i multimediów)
  • od 24-28czerwca– kwalifikacja A.20; A.25 (fototechnik)
  • od 24-26 czerwca – kwalifikacja A.35; AU.35 (technik ekonomista)
  • od 25-26 czerwca– kwalifikacja A.27 (technik organizacji reklamy)
  • od 26- 28 czerwca– kwalifikacja A.36 (technik ekonomista)
  • od 27 czerwca- 9 lipca– kwalifikacja A.19; AU.21 (technik usług fryzjerskich)

Ogłoszenie wyników- 31 sierpnia 2020 r.

Informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej