Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182 dla Technikum

Podstawowe informacje o Projekcie

Termin realizacji Projektu: 01.06.20222r. – 31.08.2023r.

Projekt zakłada mobilność edukacyjną dla uczniów IV klas Technikum ZS Nr 3 w Pabianicach z profili : Technik logistyk, Technik fotografii i multimediów. W projekcie weźmie udział 26 uczniów, 2 opiekunów oraz 1 nauczyciel przedmiotów zawodowych Technik logistyk (obserwacja pracy – Job shadowing).

Termin mobilności, wraz z dniami na podróż: 30.04.2023 r. – 13.05.2023 r.

Partnerem Projektu jest OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C., M. Alexandrou 8, 600 65 Nei Pori, Grecja

Cele projektu:

-Kompleksowy rozwój kompetencji i umiejętności uczniów ZS3. Wzrost kwalifikacji zawodowych, językowych i personalno-społecznych poprzez udział w zagranicznych mobilnościach sektora VET.

Rekrutacja uczestników do projektu

Podsumowanie mobilności

Rozdanie certyfikatów – edycja 2022/2023