Wycieczka do Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

W piątek 9 grudnia 2022 r. ekonomiści z klasy II TEL i III TEL wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach. Jej celem było zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w poszczególnych wydziałach urzędu oraz formami pomocy udzielanymi osobom poszukującym zatrudnienia. Należą do nich m.in. pośrednictwo pracy, staże i szkolenia dla osób bezrobotnych, doradztwo zawodowe oraz programy dedykowane osobom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą.