Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

WSIiF
W czwartek 10 marca 2022 r. uczniowie z klasy 3 TEFo i 4 TEL z grupy ekonomicznej wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi.
Uczniowie wysłuchali wykładu dziekana dr Pawła Kubiaka na temat preferencji, ograniczeń budżetowych i krzywej obojętności. Następnie kanclerz uczelni Pani Angelika Kusek omówiła ofertę edukacyjną szkoły.Na zakończenie przeprowadzony został krótki quiz. Uczniowie, którzy udzielili poprawne odpowiedzi otrzymali drobne upominki.
Spotkanie odbyło się dzięki współpracy naszej szkoły z koordynatorem uczelni Panią Dominiką Seta.