Pożegnanie maturzystów

30 kwietnia odbyło się w reżimie sanitarnym pożegnanie uczniów klas maturalnych. Podczas krótkiego spotkania z dyrekcją szkoły i wychowawcą zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły, nagrody i dyplomy za dobre wyniku w nauce,a także podziękowania za działalność wolontariacką, aktywność sportową, samorządową oraz dodatkową pracę w kołach zainteresowań. Choć uroczystość była skromna, to nie zabrakło chwil pełnych wzruszeń, wspomnień, ciepłych słów i oczywiście życzeń na dalszą drogę oraz sukcesów na maturze i egzaminach zawodowych.