Rekrutacja 2023/2024

Strona naboru elektronicznego

http://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

Uczniowie dane do systemu elektronicznego otrzymują w swojej szkole podstawowej.

Ważne terminy
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
  24 kwietnia 2023 r. – 23 maja 2023 r. do godz. 1200
 • Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków
  4 lipca 2023 r. – 10 lipca 2023 r. do godz. 1500
 • Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  6 lipca 2023 r. – 10 lipca 2023 r. do godz. 1500
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
  14 lipca 2023 r. do godz. 1200
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez zakwalifikowanych kandydatów – złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  14 lipca 2023 r. godz. 12.00 – 20 lipca 2023 r. do godz. 1200
 • Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły
  21 lipca 2023 r. do godz. 1200
Podstawa prawna