Technik organizacji turystyki

technik organizacji turystyki

Zobacz prezentację

Opis potencjalnego kandydata.

Jeśli lubisz przygodę, wysiłek fizyczny, interesujesz się geografią, jesteś kreatywna(y), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz uczyć się języków obcych, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami w zarządzaniu usługami turystycznymi, to jest to kierunek dla Ciebie.

Pamiętaj – pracując w turystyce spełniasz marzenia innych o idealnych wakacjach, wypoczynku, zwiedzaniu Polski i świata.

Absolwent kierunku technik organizacji turystki zajmuje się:

 • sporządzaniem programów, organizacją i obsługą imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
 • planowaniem i kalkulacją kosztów imprez i usług turystycznych,
 • korzystaniem ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych
  do obsługi ruchu turystycznego,
 • planowaniem tras podróży i dokonywaniem rezerwacji w hotelach
  oraz dodatkowych usług dla klientów,
 • prowadzeniem informacji turystycznej,
 • opracowaniem materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 • prowadzeniem sprzedaży i rozliczaniem usług i imprez turystycznych.

W trakcie nauki uczeń odbywa obowiązkowe 8 tygodniowe praktyki zawodowe
w biurach podróży, placówkach informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, placówkach muzealnych, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki. Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w ramach wyjazdów zagranicznych (nasza szkoła ma już kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu takich praktyk).

W ramach dodatkowych umiejętności na zajęciach zawodowych uzupełniających, możesz wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów:

 1. Pilotowanie wycieczek.

Pilot wycieczek to osoba, która w imieniu organizatora danej imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad grupą uczestników i dba o właściwy przebieg programu wycieczki. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby uczestnicy wycieczki bezpiecznie
i w komfortowych warunkach odbyli podróż do miejsca docelowego, zaś na miejscu dba o właściwe zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizację wszystkich punktów programu wycieczki. Pilot posiada wiedzę na temat lokalnych atrakcji oraz udziela podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.

 1. Animator czasu wolnego.

Animator czasu wolnego to osoba, która zajmuje się przygotowaniem i realizacją programu animacyjnego dla gości hotelowych. Animator prowadzi zajęcia
dla dzieci i dorosłych, organizując gry i zabawy rekreacyjne, mini disco, waterpolo, aqua aerobik, show tematyczne, zajęcia sportowe, taneczne, teatralne
lub plastyczne. Animacja czasu wolnego to praca będąca przygodą i pasją,
wymagającą pomysłowości, elastyczności i dobrego kontaktu z ludźmi.

 Kwalifikacje zawodowe:

HGT. 07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.

HGT. 08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik organizacji turystyki.

Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mogą pracować w:

 • agroturystyce,
 • biurach podróży, agencjach turystycznych,
 • hotelach, schroniskach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,
 • punktach informacji turystycznej,
 • instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki,
 • fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych
  z branżą turystyczną.

Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych jako agenci turystyczni.

Absolwenci chcący poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, mogą kontynuować naukę na studiach licencjackich np. Turystyka i rekreacja.

 Przedmiot rozszerzony: język angielski lub geografia.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język angielski, język polski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum organizacji turystyki kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik organizacji turystyki.